Twoja intencja modlitewna:

Diakonia Modlitwy jest formą wsparcia modlitewnego dla dzieł ewangelizacyjnych podejmowanych przez Wspólnotę Przymierza Rodzin MAMRE, dla wszystkich jej członków i kandydatów oraz osób spoza Wspólnoty, które potrzebują modlitwy.

Osoby należące do Diakonii Modlitwy codziennie odmawiają dziesiątkę różańca, a raz w miesiącu ofiarowują przyjęcie Eucharystii we wszystkich intencjach, które spływają na poniższą skrzynkę modlitewną.

Dodatkowo, co dwa tygodnie we wtorek, cała WPR MAMRE Diecezji Radomskiej spotyka się na adoracji Najświętszego Sakramentu, zanosząc przed Boże Oblicze wszystkie te intencje i prośby.

„POGOTOWIE MODLITEWNE” – w krytycznych wołaniach do Boga (intencjach nagłych, dotyczących przede wszystkim zdrowia), odpowiedzialni za Diakonię rozsyłają sms-y do posługujących w niej osób, z prośbą o natychmiastową modlitwę w konkretnej intencji.

 

I ja Wam powiadam: Proście, a będzie Wam dane.
(Łk 11, 9)