O Wspólnocie


Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” w świetle kościelnego Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK kan. 299) jest stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym i w swej duchowości korzysta z doświadczenia katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W świetle polskiego prawa państwowego jest organizacją kościelną Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” z siedzibą w Częstochowie, erygowaną dekretem Arcybiskupa Częstochowskiego dnia 14 lutego 2000 r. Jako organizacja kościelna posiada osobowość cywilno-prawną. Posiada ustanowionego kapłana-moderatora (asystenta kościoła) i jego zastępcę oraz kapłanów-asystentów, ustanowionych przez miejscowych biskupów w poszczególnych diecezjach, w których jest największa liczba członków Wspólnoty.

Nazwa Wspólnoty „MAMRE” – nawiązuje do Księgi Rodzaju 18 i do Listu do Hebrajczyków 13,2. Wskazuje na gościnność, która przynależy do charyzmatu Wspólnoty i jest jedną z form miłości i służby wobec potrzebujących.

Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (zobacz: Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56). Członkowie Wspólnoty – poprzez stałą formację podejmowaną
w ramach Wspólnoty – pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

Wspólnota żyje według swych 12 Drogowskazów, które są wyrazem doświadczenia i odkrywania Bożego powołania. Zawierają one istotę duchowości i formacji Wspólnoty.

Patronami Wspólnoty są:
Najświętsza Maryja Panna, Królowa i Wychowawczyni Rodzin,
św. Andrzej Bobola KM (1591-1657),
św. Józef – patron kapłanów Wspólnoty.

Konto bankowe: 56 1020 1664 0000 3502 0142 5685

*Ofiarodawców  zagranicznych prosimy o wpłaty na konto Wspólnoty:
PL 56 1020 1664 0000 3502 0142 5685
Kod SWIFT: BPKOPLPW